ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKULJA-BARJE

Novoletno srečanje

Tudi letos bomo sezono 2018 zaključili pri našem glavnem pokrovitelju, to je gostilna Pr'Kopač. Srečanje bo 1. decembra 2018 ob 19. uri. Vabljeni vsi člani društva Škulja-Barje.

Osnovni podatki

Športno društvo Škulja-Barje

 

Naslov: Pot na Plešivico 2,

1351 Brezovica pri Ljubljani     

 Matična številka: 4067355000

E-mail: skuljabarje@gmail.com

Telefon: 041/652-614 (Robert)

Davčna št.: 42631505

TRR: IBAN SI56 0205 3026 1040 767

 

DONACIJA

donacija20181

Igrišče:
igrisce

1. Igrišče

   2 x igralno polje:   3 m x 3 m.

   Sredinsko polje:   3 m x 10 m.

2. Škulin

   Manjši od škulje in okrogle oblike od ɸ 50 do ɸ 70, debeline od 3 do 4 cm

   Škulin se meče v igralno polje.

3. Škulja

   Okrogle oblike iz aluminija širine od ɸ 120 mm do ɸ 150 mm in debeline od 25 mm do 35 mm

   brez dodatkov, ki bi nasprotniku dala določeno prednost pri igranju. Oceno o primernosti škulj

   oceni sodniška ekipa, ki jo določi organizator turnirja (v bodoče zveza škuljanja).

 

OSNOVNA PRAVILA ŠKULJANJA

1. Igra se po Bergerjevi lestvici.

2. Točkuje se do 10 mesta in sicer:

  1 mesto        15 točk

  2 mesto        12 točk

  3 mesto        10 točk

  4 mesto          8 točk

  5 mesto          6 točk

  6 mesto          5 točk

  7 mesto          4 točke

  8 mesto          3 točke

  9 mesto          2 točki

10 mesto         1 točka

3. V predtekmovanju zmaga ekipa, ki je dosegla več zmag.

4. Organizator pripravi žreb ekip (brez nosilcev ekip) in pripravi razpredelnico oz. piramido

    igranja. Žreb se opravlja iz bobna.

5. Za prvo metanje škulina se žreba. Prva meče škulin ekipa, ki je dobila žreb. V nadaljevanju

    meče škulin ekipa, ki je dosegla točko v zadnji igri.

6. Točko ima škulja, ki je najbližje škulinu.

7. Pri nas v Sloveniji velja prva črta.

8. Na tekmovanju en igralec lahko igra samo za eno ekipo. V kolikor ekipa izgubi igralca

    ga nadomesti z drugim prijavljenim igralcem (rezerva), ki tisti dan ni igral na turnirju.

9. Vse nepredvidene situacije se rešujejo med tekmovalci. Če pa do dogovora ne pride, odloča

    sodnik ali sodniška ekipa, ki jo organizator določi pred pričetkom turnirja.

10. Med igro se ne sme popravljati vrvice, ki označuje rob igrišča. Izjema pretrganje vrvice.

11. Zmaga ekipa ki prva doseže 13 točk, oziroma po navodilih organizatorja (predtekmovanje

      9, 11 točk).

12. Organizator turnirja mora priskrbeti zapisnikarja, ki bo vpisoval rezultate v tabelo.

13. Med metanjem igralci, ki ne mečejo stojijo izven igralnega polja.

14. Vsaka škulja izven igralnega polja ali dotika črte je neveljavna in se odmakne-pogled od

      zgoraj.

15. Igralec stoji v začetnem igralnem polju in meče škulje preko sredinskega polja v drugo

      igralno polje.

16. Če igralec pri metu s škuljo v roki stopi na sredinsko polje se šteje za prestop in met je

      ničen.

17. V kolikor se prestopi ponavljajo in med igralci ne pride do dogovora o kazni se pokliče

      sodnika, ki nadzoruje potek igre.

18. Škulin je izven igralnega polja, kadar se dotika roba ali je izven igrišča. Igra se ponavlja.

19. Kadar se igra na omejeni čas, je ta 45 minut. Po preteku časa se igra še dve igri (»gor in

      dol«).

 

PRIMERI IN REŠITVE

1. Če ekipa dvakrat vrže škulin izven igralnega polja, ga tretjič ponovno meče nasprotna ekipa.

2. V kolikor se škulji ne more določiti prečkanja črte ali dotika črte (dogovor med igralci), se

    pokliče sodnika, ki lahko razveljavi met ali potrdi obstoječe stanje.

3. V primeru ko prvi tekmovalec npr. pokrije škulina in drugi tudi (oba se dotikata), meče ponovno

    prvi tekmovalec in ne več drugi, ker ni prevzel. Se pravi, v podobnih primerih se od sedaj

    meče izmenično.

4. Če med igro v igrišču ne ostane nobena škulja, meče tista ekipa, ki je prva začela igro.

5. V kolikor se škulji nasprotnih ekip dotikata škulina se igra ponovi, če nobena

    od ekip nima škulj (pokrivnost škulina se ne gleda).

6. Če je med igro škulin izbit iz igralnega polja :

    - se igra ponovi, če igralca ali ekipi nista še odigrali vseh škulj,

    - se šteje točke na število ne odvrženih škulj ekipi, ki ni odigrala v kolikor nasprotna

      ekipa nima več škulj za igranje.

7. V primeru, ko sta 2 tekmovalca (ekipa) v skupini izenačena, se pogleda medsebojna tekma. V

    primeru ko so 3 ali več tekmovalcev (ekip) izenačenih, se gleda njihova medsebojna razlika v

    točkah, šele kasneje se gleda celotna lestvica vseh tekmovalcev (ekip). Če se še vedno ne da

    določiti vrstnega reda se izvede žreb.

8. V primeru ko imamo tudi udeležence iz tujine se vrstni red določi tako, da se njihove uvrstitve   

    brišejo in se šteje 10 mest naših tekmovalcev. Če bosta (bojo) imela npr. dva igralca enako

    število točk, bo boljše mesto dobi naš poraženec, ki je izgubil od tujega tekmovalca, ki se je

    uvrstil višje.

9. Kadar tekmovalcu ostane ena (ali dve) škulja, nasprotnik pa nima več škulj, škulin pa je ostal v

    igrišču, mora tekmovalec vreči škuljo (ali obe) v igralno polje, drugače se točka (točki) ne

    prizna.

Pravila se je sprejelo na sestanku društev dne 22.01.2016 v Mirnu.

Pravila smo dopolnili na sestanku društev dne 25.1.2017 v Brezovici.

Prihajajoči dogodki

No events

Obiskovalci

Danes6
Skupaj55176